Byta Tak

Byta tak eller bygga nytt? Vi löser allt inom takläggning!

En av de första frågorna när våra kunder ska byta tak är, vad kostar det att anlita takläggare?

Broströms konkurrenskraftiga priser på att byta tak, utan minskad kvalitet och slutresultatet blir därmed att Broströms ett självklart val

Takläggning nytt tak
Kostnadsfri offert

Broströms takläggare hjälper dig att byta tak som passar just dig och dina förutsättningar.

Innan man ska lägga nytt tak vill man gärna ha en offert som vi därför lämnar kostnadsfritt.

Valet av takbeläggning som finns på marknaden är stort.

Där hittar vi det bästa oavsett om du behöver en komplett takläggning eller bara byta plåtdetaljer på taket.

Takläggare betongpannor

Betongpannor

Minst 15 graders lutning med lång livslängd vilket är det vanligaste takmaterialet i Sverige.

Nytt tak plåttak

Plåttak

Mångsidigt tak som kan läggas på många olika typer av byggnader men som kräver minst 10 graders lutning.

Nytt tak takläggning papptak

Papptak

Enklare taktyp som används ofta på garage industihallar och komplementbyggnader.
Takbyte betongpannor

Vill Du Byta Tak och Tätskikt?

Bedömningen om underlagstaket måste bytas är en viktig del av takunderhållet och kan också vara avgörande för ett tätt tak. Här är några saker att tänka på när det gäller underlagstaket.
Visuell inspektion. Gör en visuell inspektion av underlagstaket. Titta efter tecken på slitage, skador, eller områden där materialet verkar förlorat sin integritet.

tak

Byta underlagspapp?

Åldern på underlagstaket är en faktor och material tappar sin funktion över tid, särskilt om det har utsatts för extrema väderförhållanden.

takbyte

Läcker ditt tak?

Om det finns tecken på fukt eller mögel under taket kan det indikera att underlagstaket inte längre fungerar som det ska och fukt kan därför leda till allvarliga skador och mögel.

Professionell inspektion

Takläggare - besiktning

Är du osäker på skicket av underlagstaket är det klokt att en professionell  takmontör besiktar eftersom vi har  kunskapen.

För att bedöma tillståndet på taket krävs erfarenhet och då kan vi bättre bedöma skicket även på dess underlag.

Stormskador

Om taket fått stormskador kan underlagstaket påverkas och därför är det viktigt att inspektera det underliggande underlaget.

Byta tak stormskada
Rekommendationer

Byta underlagstak rekommenderas

Planerar du att byta yttertaket rekommenderar vi att byta ut underlagstaket samtidigt, särskilt om det är i dåligt skick. Ett välfungerande underlagstak är också avgörande för att hålla taket torrt och för att förhindra fuktrelaterade problem i framtiden. Att ta itu med eventuella problem i tid kan innebära att du därmed sparar både tid och pengar på sikt.

Inspektera var tionde år

Regelbundna inspektioner av taket var tionde år är en god praxis för att säkerställa att det är i gott skick och inspektionen bör inkludera följande punkter:

Täthet kring rörgenomföringar

Se till att rörgenomföringar i ditt tak är täta för att förhindra läckage.

Skick på rännor och ventilationshuvar

Kontrollera att rännor och ventilationshuvar är i bra skick för att säkerställa korrekt vattenavrinning och ventilation.

Översiktlig besiktning

Helhet på takbeklädnaden Undersök takbeklädnaden för eventuella skador eller brister.

Takstol, vindskivor och beslag

 Se till att takstolarna, vindskivorna och beslagen är fria från röta, rost och sprickor.

nytt regnvattensystem byta tak

Skick på hängrännor och stuprör

Kontrollera att hängrännor och stuprör är hela och täta för att förhindra vattenläckage.

Tätskikt fukt läckage

Synliga fuktskador

Inspektera taket för synliga fuktskador, mögel eller röta.
 reparationer eller utbyte.

Att följa dessa riktlinjer hjälper till att förlänga takets livslängd och upptäcka eventuella problem i tid för att undvika kostsamma

Priset för att byta tak eller lägga nytt tak varierar beroende på olika faktorer

Baserat på genomsnittliga projekt kan priset uppskattas till cirka 1.600 kronor, före ROT-avdrag, per kvadratmeter. Detta inkluderar då material och arbetskostnader för både yttertak och underlagstak. Här följer några andra faktorer som påverkar priset:

Byta tak

Pris på byta tak varierar kraftigt

Taklutning och Materialval

Priset kan variera beroende på takets totala yta och dess lutning. Kostnaden påverkas av vilket material du väljer för taket, såsom plåt, trä, betongpannor, tegelpannor, shingel, torv, etc.

Skick och Vinklar på taket

Om det finns rötskador eller andra skador som måste åtgärdas kommer kostnaden att öka. Om taket har många vinklar och komplexa detaljer  kan även detta öka arbetskostnaderna.

Tillbehör och säkerhetsanordningar, Tilläggsisolering

Om nya säkerhetsanordningar som stegar, takbryggor eller snörasskydd behövs, påverkar det också priset. Om du väljer att tilläggsisolera taket kommer även det öka kostnaderna, men det innebärr också energibesparingar på sikt.

Rotavdrag

Du kan ha rätt till rotavdrag, vilket kan minska de totala kostnaderna men det är bra att veta att rotavdraget för takbyte gäller endast arbetskostnaden. Det vill säga att allt material för takbytet är ej avdragsgillt.

Högre byggned

När man byter tak på en mycket hög byggnad påverkas tiden för att bygga ställning, lyfta upp/ned material något, vilket sen räknas in i offerten.

Åtkomst

Läget på huset kan påverka priset, eftersom vi t.ex. behöver komma nära med tunga fordon för leverans av t.ex takpannor, container, lasta/lossa ställning etc.

Ska jag byta tak innan försäljning?

Frågan om det lönar sig att byta tak innan man ska sälja beror på flera faktorer och kan vara beroende av den specifika situationen

Byta tak försäljning

Något att tänka på

Bostadens värde, områdets attraktionskraft och efterfrågan på bostäder kan påverka hur mycket renoveringar, inklusive takbyte, spelar roll för potentiella köpare. I attraktiva områden kan hus säljas även med mindre attraktiva tak, medan i mindre eftertraktade områden kan det vara mer nödvändigt att hålla huset i bästa möjliga skick för att attrahera köpare.
Nytt tak takbyte värt prngarna
Undersökningsplikt. Som säljare har du en viss skyldighet att informera köparen om kända brister i fastigheten och med ett tak i dåligt skick kan det vara en potentiell avskräckande faktor för köpare och kan senare leda till prutmån eller en längre försäljningsprocess.
Nytt tak kontroll försälning
Bostadsmarknadens aktuella tillstånd kan påverka behovet av att göra förbättringar och i en säljares marknad där efterfrågan är hög och utbudet lågt kanske du även kan sälja även med ett äldre tak. I en köpares marknad kan det vara mer fördelaktigt att göra nödvändiga uppdateringar för också att differentiera ditt hem.
Oavsett vad som är det bästa alternativet så hjälper vi dig om du behöver anilta professionella takläggare. Vi utför både helrenoveringar och kompletta ombyggnationer av takkonstruktioner, samt mindre reparationer och lagningar om det skulle vara det bästa alternativet.
Mikael Broström
VD
Takbyte tidsåtgång

Hur lång tid tar det att byta tak? Tiden det tar att byta tak kan variera beroende på flera faktorer, inklusive takets storlek, komplexitet, valt material och arbetslagets erfarenhet och en grov uppskattning är att ett genomsnittligt takbyte kan ta någonstans mellan några dagar till några veckor. Det är en bedömning från tak till tak vad det blir för tidsram baserat på ditt specifika projekt och här är några faktorer som påverkar tidsåtgången:

Takets storlek och form

Ett mindre tak med enklare geometri tar generellt sett mindre tid att byta än ett större tak med många vinklar, skorstenar eller andra komplexa detaljer.

Materialval

Typen av takmaterial du väljer kan påverka tiden det tar att slutföra projektet och vissa material som korrugerad takplåt kan vara billigare att installera än andra på grund av att det är en snabbare montagetid.

Underlagets skick

Om underlaget, inklusive underlagstaket och takstolarna, kräver reparation eller förstärkning kan detta öka den totala tidsramen på bytet av tak.

Väderförhållanden

Väderförhållandena kan påverka byggtiden som till exempel regn, starka vindar eller extrem kyla kan fördröja arbetet.

Har du ett äldre hus?

Om takkonstruktionen är av äldre typ kan det vara viktigt att tänka på den fysiska vikten på de olika typerna av yttertak och då är plåttak mycket lätt medan betongpannor på ditt tak väger många ton. Det är inte ovanligt att takpannorna till en normalstor villas tak väger över tio ton vilket kan bli för tungt för en äldre takkonstruktion. Låt oss komma och göra en bedömning kostnadsfritt och därmed avgöra vilket alternativ som blir bäst för just ditt hus

 

Behöver jag ansöka om bygglov?

Svaret är, som ofta är fallet när det gäller bygglov, att det beror på vilken kommun du bor i och även var i kommunen du bor.

Boverket anger att det kan behövas bygglov “i vissa fall” för att byta färg, fasadbeklädnad eller takmaterial eller göra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre och det finns en större risk att du behöver bygglov om du dessutom bor inom en detaljplan, men samtidigt finns det undantag för en- och tvåbostadshus. Antagligen behöver du inte bygglov om du bor utanför en detaljplan eller om du bara ska förnya taket med samma material och färg, men det kan vara fördel att kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar arbetet.

De är oftast väldigt tillmötesgående och har även som skyldighet att upplysa dig om vad som gäller för ditt projekt.

Bygglov takbyte

Att regelbundet underhålla ditt tak är avgörande för att förlänga dess livslängd och här är några bra tips för att hålla ditt tak i gott skick:

Rengöring

Om ditt tak är täckt med tegelpannor, se till att tvätta dem regelbundet för att avlägsna smuts och mossbildning. Det är viktigt att hålla taket rent för att förhindra att smuts ansamlas och orsakar skador.

Kontrollera dränering

Se till att takrännor och stuprör är fria från löv och skräp för att säkerställa en effektiv vattenavrinning eftersom stående vatten på taket kan leda till läckage, fuktproblem och senare mögel.

Kontrollera takläkt

Undersök takläkten regelbundet för att se till att inga löv eller andra föremål har fastnat där då detta som följd kan hindra ventilationen och leda till rötskador på takpappen.

Underhåll plåttak

Om ditt tak är av plåt, se till att tvätta det med jämna mellanrum för att avlägsna smuts och förhindra korrosion och dessutom kan man måla plåttaket när färgen börjar släppa för att skydda materialet mot rostskador.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi utför även ombyggnation av takkonstruktioner!

Eller maila oss på:

brostromsentreprenad@gmail.com

Rulla till toppen